Ac2B5C97932Dd6C0Ce2E45A073D2Edd2.Jpg
29 okunma

Afetten Kalkınmaya, Sivil Etkileşim

ABONE OL
16 Mayıs 2024 13:30
Ac2B5C97932Dd6C0Ce2E45A073D2Edd2.Jpg
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Kaliteli yaşam ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren Argüden Yönetişim Akademisi, afet öncesinden sonrasına tüm karar ve uygulama süreçlerinde iyi yönetişimi gözeten ve sivil etkileşimin artmasını hedefleyen Sivil Etkileşim Değerlendirme Modeli’ni geliştirdi. "Afetten Kalkınmaya Sivil Etkileşim" (AKSE) projesi kapsamında geliştirilen Model kamu kurumlarının, STK’ların ve akademik kurumların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda tanıtıldı.

Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation’ın sağladığı Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu desteği ile hayata geçirilen proje, afetten etkilenen 11 şehirde iyileştirme ve yeniden yapılanma süreçlerinde iyi yönetişim ilkelerinin uygulanmasıyla, sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesinin etkin şekilde tesis edilmesini amaçlıyor.

Bu kapsamda proje, kamu yetki ve kaynaklarının kullanımının iyi yönetişim kültürüne dayalı ve toplum temelli işlemesine katkı veriyor. “Ölçmediğini geliştiremezsin” anlayışı ile geliştirilen ve sivil toplum başta olmak üzere tüm paydaşlar tarafından kullanılabilecek Sivil Etkileşim Değerlendirme Modeli©, afet öncesinden sonrasına tüm karar ve uygulama süreçlerinde şeffaflık, kapsayıcı ve anlamlı bir katılımcılık anlayışının etkin olarak uygulanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Afet sonrası kalkınma ve yeniden yapılanma “nasıl” mümkün?

Modelin tanıtıldığı Afetten Kalkınmaya Sivil Etkileşim etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, afet sonrası kalkınma çalışmalarında yalnızca acil ihtiyaçları karşılamanın yeterli olmadığını ve uzun vadeli kalkınma hedeflerinin de gözetilmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Argüden ayrıca, “Tabii afetler kaçınılmaz, ancak afete hazırlık, dayanıklı bir gelecek için yatırımdır. Fikri hazırlık, eğitim ve tatbikat hayat kurtarır, gelecek için planlama ise yeniden yapılanmanın hızını ve kalitesini artırır. Tüm bu süreçlerde kapsayıcı ve anlamlı bir katılımcılık anlayışını hayata geçirmek ise toplumsal güveni artırır; kaynak oluşturma ve uygulama etkinliğini geliştirir. Sivil etkileşim, bilinçli bireyler ve dayanıklı bir toplum oluşturur. Afet öncesi ve sonrası tüm süreçlerde iyi yönetişim ve sivil etkileşimin gelişmesiyle gelecekteki afetlere karşı daha dayanıklı bir toplum ve yaşanabilir şehirlerin oluşturulmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Kahramanmaraş Depremi Doğrudan Destekler Fonu’nun iş birliği ortaklarından Sivil Toplum için Destek Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer açılış konuşmasında, “Bu modelin sivil toplum iletişimine özellikle yeniden inşa konusunda önemli bir alan açacağını düşünüyorum. İyi yönetişime dayalı, kamu, STK ve özel sektörü kapsayarak, aktif yurttaş katılımını teşvik etmesi ve veriye dayalı olması bu projeyi bizim için özel kılıyor.” dedi.

Proje ekibinden Argüden Yönetişim Akademisi AKSE Proje Koordinatörü Dr. İnan İzci ve Argüden Yönetişim Akademisi AKSE Araştırma Koordinatörü Dr. Erkin Erimez ise etkinlikte gerçekleştirdikleri sunumlarında Model’in bir değerlendirme aracı olarak nasıl kullanılabileceğini vurguladı.

Dr. İzci, “Sunulan model yürütülen iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarının daha bütünsel, kapsayıcı ve etkin sonuçlar üretmesine yardımcı olacaktır. Bunun için tüm toplum ile kamu, özel ve sivil toplum sektörlerinin el ele vermesi ve güven içerisinde hareket etmesini desteklemek öncelik taşıyor.” dedi. Modelin işleyiş ve puanlama sistematiğini anlatan Dr. Erimez, ise konuyla ilgili, “Modelimizin en öne çıkan özelliği şeffaflık ve hesap verilebilirlik yaklaşımını benimsemesi. Kaynakların sınırlı olduğunu bilerek, önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor. Ancak kapsayıcı katılımcılık ve kaynakların doğru yönetimi ile gelişebilir ve iyileşebiliriz.” dedi.

Modelin tanıtımının ardından Dr. İnan İzci’nin moderatörlüğünde gerçekleşen Afetten Kalkınmaya Sivil Etkileşim Paneli’nde İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Araştırmacı ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Adaman, 8artı Kentsel Tasarım ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Doç. Dr. Sertaç Erten, TESEV İyi Yönetişim Danışmanı Fikret Toksöz ve Dr. Erkin Erimez konuşmacı olarak yer aldı.

Argüden Yönetişim Akademisi hakkında

Argüden Yönetişim Akademisi kamu, sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kurumlarda yönetişim kalitesini artırmaya adanmış bir vakıftır. Akademi, yaşam kalitesini geliştirmek ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturma amacıyla çıktığı yolculukta yönetişim kalitesini geliştirerek kurumlara duyulan güveni artırmayı görev ediniyor. İyi yönetişim kültürünün gelişimi ve yayılımında “mükemmeliyet ve ilk başvuru” adresi olmak ülküsüyle; 7’den 77’ye her yaş grubuyla, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve uluslararası organizasyonların liderleriyle bir araya geliyor.

2014 yılında ARGE Danışmanlık’ın toplumsal sorumluluk çalışmaları doğrultusunda “iyi yönetişim” kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak üzere kurulan Akademi, etki yaratan çalışmalarla dolu 10 yılı geride bıraktı. Bütünsel ve entegre bir yönetişim anlayışıyla kurumlara duyulan güveni geliştirmek için içerik geliştiren, eğitim programları hazırlayan ve iyi uygulamaları teşvik eden Akademi 10 yılda;

• 100’den fazla eğitim programı düzenledi, yaklaşık 6 bin mezun verdi.

• Tamamladığı 25 projede yaklaşık bin 500 kurumun yönetişim kalitesini araştırdı.

• Yönetişimin gelişimine entelektüel anlamda yön veren 100’den fazla yayın, rapor, makale yayınladı.

• 350’den fazla etkinlikte 100 binden fazla kişiyle yüz yüze temasa geçerek iyi yönetişim kültürünün hem bireylerde hem de kurumlarda içselleştirilmesine katkı sundu.

• Çalışmalarını her sektörde faaliyet yürüten 350’den fazla kurumla iş birliği yaparak gerçekleştirirken yarattığı değeri artırdı.

• Her yıl aldığı nakdi bağışlara ek olarak ayni katkılardan maksimum seviyede yararlandı, kendisine emanet edilen her 1 TL'lik bağışı 1,5 TL'lik ayni bağış ile kaldıraçladı. Böylelikle 2,5 TL'lik ekonomik maliyeti olan faaliyetleri hayata geçirme imkanına kavuştu.

• Sürdürülebilir bir gelecek için iyi yönetişimin önemine inanan yüzlerce gönüllü 35.000’i aşkın gönüllü çalışma saati ile Akademi’nin çalışmalarına destek verdi.

Akademi, Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi©, Belediye Yönetişim Karnesi©, gibi etki araştırmaları, Yerel Kalkınma Rehberi, Entegre Belediye Yönetişim Modeli©, Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi gibi çalışmalar ve Kamu, STK ve Özel sektör liderleri için hazırladığı eğitim programları ile dünyada tanınıyor. Akademi aynı zamanda 7’den 77’ye her kesim için birlikte yaşama kültürünü geliştirmek üzere Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey, üniversite gençleri için YÖN101 gibi iyi yönetişim eğitim programları hazırlıyor. Akademi’nin bu programlara katılan birçok ildeki 40’ı aşkın üniversiteyi kapsayan aktif bir Gençlik Ağı bulunuyor.

Akademi aynı zamanda iyi uygulamaları teşvik etmek ve yaygınlaştırmak üzere Avrupa Konseyi tarafından yetkilendirildiği Türkiye’de yerel yönetimler için Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) sürecini geliştiriyor, Katılımcı Demokrasi Okulu’nun uygulanmasını sağlıyor ve iyi yönetişim konusundaki akademik çalışmaları destekleyen burs programları gerçekleştiriyor.

Argüden Yönetişim Akademisi Türkiye’de ilk Entegre Rapor yayınlayan kurum olarak Entegre Raporlama’ya öncülük yapıyor. Kuruluşundan bu yana faaliyetlerini Entegre Rapor olarak yayınlayan Akademi, aynı zamanda bu konuda dünyada öncü sivil toplum kuruluşu olarak entegre düşüncenin kamu, sivil toplum ve özel sektör kurumlarınca benimsenmesi konusunda çalışmalar yürütüyor.
Hibya Haber Ajansı

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP