36125E63462Cf972Be175Fb424Df76E2.Jpg
33 okunma

Dagi’den bedelli sermaye artırımı

ABONE OL
10 Mayıs 2024 18:57
36125E63462Cf972Be175Fb424Df76E2.Jpg
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Esas sözleşmenin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla şirketimizin 600.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 129.900.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 324.750.000 TL (yüzde 250) artırılarak 129.900.000 TL'den 454.650.000 TL'ye çıkartılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına, sermaye artırımında artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkartılmasına, nakden artırılan 324.750.000 TL sermayeyi temsil edecek payların 21.124.931,51 TL nominal değerli kısmının (A) grubu nama yazılı, 303.625.068,50 TL nominal değerli kısmının (B) grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine, sermaye artırımında ihraç edilecek (A) grubu payların 'borsada işlem görmeyen' nitelikte nama yazılı, (B) grubu payların 'borsada işlem gören' nitelikte hamiline yazılı oluşturulmasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan satılmasına, hakim hissedarımız ve A grubu payların sahibi Mahmut Nedim Koç'tan, rüçhan (yeni pay alma) haklarını kullanacağına ve Borsa İstanbul A.Ş'de Birincil Piyasada süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 2 iş günü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek koşuluyla satın alacağına dair taahhüt alınmasına, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun kaydileştirmeyle ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, işbu karara konu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun Pay Tebliği'nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporun hazırlanmasına, Türk Ticaret Kanunu (TTK) 457. maddesi kapsamında hazırlanan beyanın kabul edilmesine, sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş'den alınan aracılık hizmeti kapsamında sermaye artırımının başlatılması, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere iş bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, tebliğin 25/2 maddesi gereği Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin ilgili ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirilmesi, sermaye artırımının tamamlandığını ve şirket tarafından sağlanan toplam fon miktarının gösteren KAP'ta açıklanması hususlarında genel müdürlük makamının yetkili kılınmasına karar verildi.''
 
Hibya Haber Ajansı

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP